استاندارد کابینت و دیگر مصنوعات چوبی

اندازه استاندارد کابینت آشپزخانه از روی ابعاد انسان

قد متوسط انسان در ایران ۱۷۰ سانتیمتر است.
ارتفاع دسترسی به قسمتهایی که به طور ایستاده یا با بلند کردن دست میتوان به ان رسید ۱۸۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر است.

اندازه استاندارد میز و صندلی هنگام استفاده انسان

ارتفاع نشیمن صندلی از زمین ۴۲ تا ۴۵
ارتفاع پشت صندلی از کف نشیمن حداقل ۳۸ سانتیمتر
زاویه پشت صندلی نسبت به خط عمود ۱۰ تا ۱۵ درجه
فاصله دسته صندلی تا روی نشیمن ۱۸ تا ۲۴ سانتیمتر
طول کف صندلی ۴۰ تا ۴۵ سانتیمتر
فاصله روی صفحه میز تا زمین ۷۵ سانتیمتر

اندازه های استاندارد مبل راحتی

ارتفاع کف نشیمن تا زمین ۳۸ سانتیمتر
ارتفاع لبه پشتی مبل تا زمین ۸۵ سانتیمتر
عرض کف نشیمن ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر

اندازه های استاندارد تختخواب یکنفره mdf

طول دهانه داخلی ۲۰۰ سانتیمتر
ارتفاع روی تشک تا زمین ۳۸ تا ۴۵ سانتیمتر
عرض دهانه داخلی تختخواب ۹۰ سانتیمتر
بیرون زدگی تشک تختخواب ۳ تا ۵ سانتیمتر

اندازه های استاندارد کابینت آشپزخانه

عمق کابینت زمینی ۵۵ سانتیمتر
عمق کابینت دیواری ۳۵ سانتیمتر
ارتفاع  کابینت زمینی ۸۵ تا ۹۰ سانتیمتر
فاصله روی کابینت زمین تا زیر کابینت دیواری ۵۵ تا ۶۰ سانتیمتر
ارتفاع کابینت دیواری در ۲ اندازه ۷۰ و ۹۰ سانتیمتر
ارتفاع پاخور سنگ ۱۴ سانتیمتر

اندازه دهنه برای ظرفشویی و لباسشویی ۶۲ تا ۶۵ سانتیمتر

منبع : کتاب کابینتساز درجه ۲ سازمان فنی حرفه ای کشور

انواع اندازه استاندارد

دراین بخش انواع اندازه استاندارد را برای شما قرار میدهیمبا مطالعه این بخش میتوانید:

۱ـ اندازه هاى استاندارد متناسب با اندام انسان را بشناسید.

۲ـ اندازۀ استاندارد انواع لباس را بشناسید.

۳ـ اندازۀ استاندارد انواع ظروف را بشناسید.

۴ـ اندازۀ استاندارد لوازم صوتى و تصویرى را بشناسید.

۵ـ اندازۀ استاندارد لوازم آشپزخانه را بشناسید.

۶  ـ علائممشخصه و نمادهاى انواع کابینت را در پالن شناسایى کند.

۷ـعلائمم مشخصه و نمادهاى انواع مبلمان را در پالن شناسایى کند.

۸  ـ علائم مشخصه و نمادهاى لوازم جانبى مورد استفاده در پالن انواع کابینت و مبلمان را شناسایى کند.

۹ـ چیدمان مبلمان و کابینت را، در پالن فضاهاى مختلف، ترسیم کنید.