برندهای ورقهای mdf خارجی

در بازار ورقهای کابینت ایران برندهای ورقهای mdf خارجی متنوعی از کشورهای مختلف دیده میشود.این ورقهای  mdf از کشورهایی همچون ایتالیا ، اتریش ، آلمان ، ترکیه و نیز چین دیده میشود .برخی از این برندها به شرح زیرند:

     • فینسا اسپانیا
     • نیمن آلمان
     • الویک اسپانیا
     • ایگر اتریش
     • agt ترکیه

هرکدام از این برندها ذارای تنوع و رنگها ومدلهای زیادی میباشند البته توجه داشته باشید که در حقیقت هیچ ورق ام دی افی وجود ندارد که در مقابل آب مقاوم باشد، وقتی می گوییم که ورق ام دی اف خارجی تصور ضد آب بودن در مورد آنها نکنید در واقع در مقابل دستمال خیس و مرطوب مقاومند نه اینکه ورق ام دی اف را با شلنگ آب بشوریم.