چیدمان آشپزخانه

در تعریف دکوراسیون در کنار استفاده از متریال مناسب هنر چیدمان در بسیاری از موارد میتواند ایرادات هر مکانی را برطرف کند.این مورد در مورد آشپزخانه نیز کاملا صادق است . هنر چیدمان اشپزخانه در دو بخش میتواند تعریف شود. اول چیدمان کابینت آشپزخانه و دوم چیدمان داخل کابینتهای آشپزخانه.

چیدمان کابینتهای آشپزخانه

اینبخش تقریبا هیچ ارتباطی به خواننده این مطلب شاید نداشته باشد!چراکه کسی که طراح کابینت است قبلا این تصمیم که در آشپزخانه چه جیزی کجا باید باشد گرفته شده است.المانهای تشکیل دهنده کابینت آشپزخانه و مواردی که در بین کابینتها باید قرار بگیرد تقریبا مشخص است. ماشین ظرفشویی،ماشین لباسشویی دوطرف سینک ظرفشویی معمولا قرار میگیرند.در بعضی آشپزخانه ها جای مایکروفر و فر نیز در کابینتها پیش بینی میشود و یا دوطرف هود معمولا کابینتهای دکوری قرار میدهند.در هرصورت سعی میکنیم در بخش ویژه تحلیل کابینت تصاویری از کابینتهای آشپزخانه های مختلف در گذاشته و به تحلیل آنها بپردازیم.

چیدمان داخل کابینتهای آشپزخانه

قدیمیا اصطلاحی دارند به نام شلخته! این اصطلاح به آشپزخانه نیز گفته میشود . آشپزخانه شلخته . حال نکاتی را میاوریم تا چیدمان آشپزخانه شما شلخته نباشد و اگر اینطور هست از شلختگی در بیاد:

۱- وسایل اضافه را جمع کنید و داخل کابینها بگذارید . هر چه این وسایل کم مصرفتر است انها را در قسمتهایی از کابینت بگذارید که دسترسی به انجا سختتر است.

۲-قسمتهای در دسترس کابینت را برای ظروف و وسایل پرکاربردتر قرار دهید.

۳-زیر سینک ظرفشویی به دلیل محیط مرطوب آمادگی رشد و نمو میکروبها را دارد لذا تا امکان دارد زیر سینک را خلوت نگه دارید و از گذاشتن ظرف برنج و یا ظرف زباله در آنجا پرهیز کنید.

۴-درداخل کابینتهای آشپزخانه روزنامه باطله و کهنه های استفاده شده را نگه ندارید بریزین دور.

۵-محل ادویه ها وحبوبات را نزدیک در یک محل قرار دهید و منظم داخل شیشه ها درب دار نگه دارید

چیدمان آشپزخانه

چیدمان آشپزخانه