کابینت ممبران

در ابتدا بایدگفت که شاید لفظ کابینت ممبران نوعا لفظ غلطی باشد،در هر صورت گفته میشود .در این توضیحاتی میدهم. در مورد کابینت باید گفت تفاوتهای رنگ . طرحهای کابینتها باهم در مرحله اول در نمای خارجی آنهاست . نمای خارجی کابینت چیست؟ دربها نمای خارجی اوپن یا نمای بیرونی اوپن ،دستگیره ها و تاج کابینت. همه اینها آنچیزی است است که شما از کابینت مشاهده میکنید.حای این نما میتواند mdfباشد هایگلاس باشد دربفلزی یا استیل باشد و یا دربهای طراحی شده با طرحهای مختلف که توسط دستگاه cnc زده میشود و در اصطلاح درب ممبران گقته میشود.

روش تولید درب ممبران برای کابینت

برای تولید کابینت ممبران  و یا بهتر بگوییم کابینت با دربهای ممبران  ابتدا mdf خام را به اندازه دربها برش داده سپس با طراحی بر طرحها بر اساس اندازه ها با دستگاه cnc نقوش روی دربها در آورده میشود . سپس با دستگاه وکیوم ممبران روکشهای pvcروی این دربها پرس میشود. و برای مونتاژ آماده میشود.

نمونه های کابینتهای ممبران

ممبران ممبران2 ممبران-3 ممبران4 ممبران5 ممبران6 ممبران-7iranian-membran5iranian-membran4iranian-membran2iranian-membran1iranian-membran