کاربرد دستگاهای cnc در صنعت کابینت

ابتدا اجازه دهید توضیحاتی در باره دستگاههای cnc ارائه دهیم . ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شدند CNC نام دارند. به کمک CNC به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف مانند هوافضا و قالب سازی ددست امد. با دست یابی به تلرانسهای بسیار دقیق برای تولید یک قطعه تدریجا اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت.با این دستگاهها با کمک نفشه یک قطعه که توسط نرم افزارهای طراحی کشیده میشود میتوان قطعات پیچیده را تولید نمود